Комунальний заклад освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради, Індустріальний район


запам'ятати

 

Деякі прийоми вивчення матеріалу, коли потрібно доскональне знання і розуміння положень Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

       Усіма можливими способами прагну донести до глибокого розуміння учнями, що несення вартової служби є виконанням бойового завдання. Для цього використовую фрагменти з кінофільмів, повідомлення інформаційних агентств про події, які мали місце в Україні. Виділяю можливі наслідки, які були відвернені або, навпаки, наслідки, що сталися в результаті халатності чатових на посту.   Основну увагу звертаю на те, що військовослужбовці виконують обов'язки чатового із зарядженою зброєю в руках і, що чатовому надано право застосовувати зброю, у випадках, передбачених УГіВС. Це вимагає досконального знання і, детального розуміння змісту певних статей статуту.   Як правило, в ході проведення уроку, спочатку викладаю основні положення і зосереджую увагу учнів на поняттях ЧАИТОВИЙ і ВАРТОВИЙ.

  

    Після того, як переконався, що всі до єдиного розуміють відмінність, розглядаю питання, пов'язані з несенням служби чатовим на посту.   Важливо донести до учнів, що однією з умов недоторканності чатового є надання йому права застосовувати зброї, але не ВЗАГАЛІ, а у випадках,  передбачених Статутом. Активно використовую прийом ключових слів. Так наприклад-«постом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а так само місце або ділянка місцевості, на якому чатовий виконує свої обов'язки». Жирним виділені ключові слова. В даному випадку це необхідно для того, щоб учні зрозуміли відмінності між поняттями пост і об'єкт, що охороняється. Це дуже важливо при визначенні ситуації, коли зброя застосовується чатовим без попередження. І що без попередження зброя застосовується при явному нападі на об'єкт, що охороняється, а не на пост, який є місцем або ділянкою місцевості.  

 

    Виклад матеріалу шляхом розповіді з наступною роботою учнів вдома не дає необхідного ефекту, а кількість годин, передбачених Програмою, не дозволяє виділити додатковий навчальний час.   Для того, щоб закріпити отримані учнями знання і домогтися розуміння ними змісту навчального питання, я користуюся прийом експрес-тестів, один з яких і пропоную вашій увазі. (Див. Додаток-1). Запропонований тест не є першим у системі тестування. Він розрахований на те, що переважна більшість учнів вже засвоїли і добре знають зміст статей УГіВС. Особливістю цього тесту є те, що питання в ньому змінені, і не спотворюючи зміст статей Статуту, звучать інакше, ніж викладені в базовому документі. В інших тестах, які учні вирішували раніше (Додаток-2), питання викладені в строгій відповідності з тим, як вони написані в УГіВС. Порівняйте питання № 1 (Додаток-2) і питання № 11 (Додаток-1) Зміст їх однаков по суті, але різниться в постановці.   Те ж стосується варіантів відповідей. Якщо в первинних тестах я ставив перед собою мету, щоб учні засвоїли зміст в прямій постановці, то в наступних тестах передбачена ситуація, яка вимагає не тільки сліпого знання статті Статуту, але і розуміння її змісту. Порівняйте питання № 6 (Додаток-2) і питання № 3 (Додаток-1). У першому випадку правильна відповідь - В, у другому - правильної відповіді немає. Немає правильної відповіді і в питанні № 7. Хоча, всі три варіанти дуже схожі на правильні відповіді. Помітити підступ можна лише тоді, коли учень знає, що часовому забороняється  розмовляти на посту взагалі. Тим більше, що вираз «мобільний телефон» в УГіВС просто відсутня.

 

   Учні знають, що подібні «пастки» є в арсеналі вчителя. Але, коли і в якій роботі вони з'являться не знають.    Якщо придивитися до зовнішнього вигляду тестів, то вони різні. Це зроблено навмисно.  Ситуації на посту не бувають трафаретними. А ця дрібниця формує увагу.    Час для написання тесту не більше 5-6-хв. Перевірка результатів роботи 15-17 учнів займає не більше хвилини. Варіант перевірочного трафарету і бланка для відповідей (Додаток-3). Це дозволяє проводити тестування з найбільш відповідальнимі темамі на будь-якому уроці практично без шкоди для нового матеріалу. 

 

   Що це дає вчителю? Чітко визначити, що з матерала учні не засвоїли або засвоїли слабко. Повторні тестування дають можливість зрозуміти чи залишився матералу свідомості учня,  або робота написана за рахунок розвинутої «короткої пам'яті».    Я дозволяю перездавати роботу будь-яку кількість разів. У багатьох з учнів пробуджується азарт і прагнення одержати максимально високу оцінку. Це виправдано важливістю теми, як втім, і інших тем предмета «Зхист Вітчизни». При перездачі завжди присутнії розбір помилок. Це дуже важливо. Аналіз показує, що помилки повторюються рідко. Використання декількох варіантів не дозволяє учневі «шахраювати». Крім того вони знають, що вчительська трафаретка ще не оцінка. Остаточно знання оцінюються в письмовій роботі, де учень уже не має можливості вибирати відповідь, а повинен витягти його з глибини звивин власного мозку.   Що це дае учневі? Глибокі знання. Не всім відразу і не всім з першого разу, але на все жіття. Оглядучись на реалії сьогодення, що військові знання у переважної більшості молоді обмежуються шкільною прорамою і, що ціна питання - людське життя,  або можлива кримінальна відповідальність, це немало.

Подобається