Комунальний заклад освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради, Індустріальний район


запам'ятати

 

Права та обов'язки осіб, які проходять ЗНО

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ,

ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ

(витяг із Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.11.2011 № 1254)

 

2.1. У зовнішньому оцінюванні може взяти участь особа, яка має повну загальну середню освіту або є учнем (студентом) випускного класу (курсу) навчального закладу системи загальної середньої освіти та зареєструвалася в установленому порядку.

2.2. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі – абітурієнт), має право на:

2.2.1. Складання тестів не більше як із чотирьох предметів, зазначених у пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2011 № 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2011 за № 1006/19744: українська мова і література, історія України, всесвітня історії, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

2.2.2. Отримання консультацій щодо процедури проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи абітурієнтом над тестом.

2.2.3. Виконання тестів, що відповідають вимогам програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2.4. Отримання та використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання тестів, перекладених мовою, якою здійснювалося навчання в загальноосвітньому навчальному закладі: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською. 2.2.5. Ознайомлення із правами та обов’язками абітурієнта.

2.2.6. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання.

2.2.7. Безпечні умови під час складання тестів.

2.2.8. Доступ до інформації про:

мету та програми зовнішнього оцінювання;

форми тестових завдань;

порядок проходження зовнішнього оцінювання;

час та місце проведення зовнішнього оцінювання;

використання в пунктах тестування технічних засобів (засоби відеоспостереження, метал-детектори тощо);

порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання;

спосіб і час оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

2.2.9. Апеляції щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання та щодо результатів зовнішнього оцінювання.

2.3. Абітурієнт, персональні дані якого обробляються в процесі зовнішнього оцінювання, користується правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 2.4. Абітурієнт зобов’язаний:

2.4.1. Ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання.

2.4.2. Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні.

2.4.3. Своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування з необхідними для проходження зовнішнього оцінювання документами, зазначеними в пункті 6.14 розділу VI цього Порядку.

2.4.4. Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання, щодо процедури тестування.

2.4.5. Після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх покладено до спеціального пакета, засвідчити цей факт підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.4.6. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) для проставлення відмітки про складання тесту з відповідного предмета.

2.4.7. Не псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у пункті тестування.

2.4.8. Не проносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників зовнішнього оцінювання, перешкоджати процесу проведення зовнішнього оцінювання.

2.4.9. Не користуватися в пункті тестування будь-якими засобами зв’язку, пристроями зчитування (фіксації), збереження та відтворення інформації.

2.4.10. Протягом часу, відведеного для складання тесту:

не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, виконувати покладені на них обов’язки;

не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;

не мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

2.5. У разі порушення вимог, передбачених підпунктами 2.4.7–2.4.10 пункту 2.4 цього розділу, абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, повинен здати бланки відповідей і залишити аудиторію, в якій проводиться тестування.