Комунальний заклад освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради, Індустріальний район


запам'ятати

 

Управління

 

Структурна модель управління 
КЗО "Гімназія №3"
Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи управління

 
 • Принцип науковості. Наукове управління школою синтезує педагогічні, теоретичні, наукові досягнення, досягнення народної педагогіки, практичної діяльності шкіл, адміністративно-організаційні заходи, спрямовує на реалізацію принципів навчання й виховання учнів, підвищення професійної кваліфікації вчителів.     
    
 • Принцип компетентності і відповідності вимагає від керівництва знати теоретичні положення педагогіки, психології, спеціальних методик, зміст шкільної освіти, закони, нормативні документи про освіту, інструкції, положення. Ця структура знань повинна базуватися на органічному поєднанню теоретичного й практичного аспектів.
          
 • Принцип конкретності та діловитості означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розвязанні найактуальніших проблем.
 • Принцип оптимізації означає науково-обгрунтований, найкращій вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально-виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів; передбачає створення відповідних умов педагогічної та навчальної праці.
   
 • Принцип економізації полягає в раціональному й економному використанні науково-матеріальної бази, педагогічних кадрів, їх властивості та часу вчителів та учнів.
   
 • Принцип перспективності та цілеспрямованості означає визначення пріоритетних напрямків в навчально-виховному процесі, педагогічних механізмів реалізації мети навчання й виховання.
 • Принцип плановості. Кваліфіковане керівництво школою забезпечується на основі перспективного та поточного планування з урахуванням конкретних умов і можливостей.
   
 • Принцип гуманізації передбачає будування стосунків між керівництвом школи й учителями та учнями на засадах гуманізму.
 • Принцип національної свідомості і патріотизму полягає в контролі адміністрації за використанням вчителями школи змісту освіти, позашкільної роботи для виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму. 
 

1
2