Комунальний заклад освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради, Індустріальний район


запам'ятати

 

СТОП БУЛІНГ

План заходів КЗО «Гімназія №3» ДМР щодо запобігання булінгу (цькуванню) на 2021-2022 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Категорія учасників

Термін проведення

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1.

Опрацювання  рекомендацій МОН України для закладів освіти «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів  виховного впливу в закладах освіти»

Вчителі гімназії

Вересень,
2021р.


Сіліна В.В.
 

2.

Профілактичні бесіди, лекції представників управління поліції в рамках проєкту «Школа та поліція»

Учні 5-11 кл

Протягом року

Руда Р.В.

3.

Участь у науково-педагогічному проєкті «Школа вирішення конфліктів «Митці згоди»

Вчителі гімназії, учні 9-11 кл.

Протягом року

Кучер В.В.
Руда Р.В.

4.

Чергування вчителів на поверхах, у їдальні, коридорах, на  шкільному подвір’ї.

Вчителі гімназії

Постійно

Сіліна В.В.
 

5.

Урок-тренінг «Поговоримо про дружбу»

Учні
5 кл.

Вересень,
2021 р.

Загоруйко О.В.

6.

Психолого-педагогічний тренінг «Стоп-булінг! Роль вчителя у профілактиці шкільного булінгу»

Вчителі гімназії

Листопад,
2021 р.

Загоруйко О.В.

7.

Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»

Учні 5-11 кл.

25.11-10.12.2021 р.

Загоруйко О.В.

8.

Лекція «Повага до інших починається з самоповаги»

Учні
10-11 кл.

Грудень, 2021 р.

Загоруйко О.В.

9.

Виступи на класних годинах на тему «Агресія, шляхи подолання»

Учні
9-10 кл.

Грудень, 2021 р.

Загоруйко О.В.

10.

Засідання за «круглим столом» «Профілактика насильства «Попережений — означає захищений»
 

Учні
9-11 кл.

Січень, 2022 р.

Загоруйко О.В.

11.

Тиждень безпечного Інтернету
(за окремим планом)

Учні 5-11 кл.

Лютий,
2022 р.

Вчителі інформатики

12.

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Вчителі гімназії

Березень, 2022 р.

Руда Р.В.

13.

Тренінгові курси, спрямовані  на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Вчителі гімназії

Протягом року

Кучер В.В.

14.

Попередження кібербулінгу «Негативний вплив Інтернету на психіку та здоров’я дитини»

Учні
5-11 кл.

Протягом року

Загоруйко О.В., Вовк Т.В.

15.

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії

Вчителі гімназії

Протягом року


Кучер В.В.
 

16.

Заняття з елементами тренінгу: «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Безпечний Інтернет»
 

Учні
5-11 кл.

Протягом року

Руда Р.В.
Загоруйко О.В.
Класні керівники

Психологічний супровід

1.

Діагностика стану психологічного клімату класу

5 кл.

Вересень,
2021 р.

Загоруйко О.В.

2.

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:
–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;
–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

5-11 кл.

Протягом року

Загоруйко О.В.

3.

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

5-11 кл.

Протягом року

Загоруйко О.В.

4.

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

5-11 кл.

Протягом року

Загоруйко О.В.

Робота з батьками

1

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

Батьки

Жовтень, 2021 р.
Грудень, 2021 р.
Березень, 2022 р.

Руда Р.В.
Загоруйко О.В.
Класні керівники

2

Zoom конференція «Психологічні аспекти сімейного виховання»
 

6(10)-А

Грудень, 2021 р.
.

Загоруйко О.В.
 

 

 

До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

 

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування) (повний текст)

 

 Порядок  подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.